Qui som

Banc del Temps d'Igualada


El Banc del Temps és un sistema d'intercanvi de serveis per temps.
Al Banc del Temps la unitat d'intercanvi no són els diners habituals, sinó una mesura de temps, en el nostre cas l' hora.
És un sistema d'intercanvi de serveis per serveis. Proposa l'avantatge de fomentar les relacions socials i la igualtat entre diferents estrats econòmics.
En ell, el Temps de cada participant es valora per igual, ja sigui un principiant o un expert, un enginyer o un paleta.
El Banc del Temps és a més una eina important per revitalitzar la vida de la comunitat.

El Banco del Tiempo es un sistema de intercambio de servicios por tiempo.
En el Banco del Tiempo la unidad de intercambio no es el dinero habituales, sino una medida de tiempo, en nuestro caso la hora.
Es un sistema de intercambio de servicios por servicios. Propone la ventaja de fomentar las relaciones sociales y la igualdad entre diferentes estratos económicos.
En él, el Tiempo de cada participante se valora por igual, ya sea un principiante o un experto, un ingeniero o un albañil.
El Banco del Tiempo es además una herramienta importante para revitalizar la vida de la comunidad.